İngiltere Başbakanı David Cameron, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a İngiltere'nin Birliğe üyeliğini referanduma götürmeden önce AB ile girişeceği yeniden müzakere kapsamındaki beklentilerini içeren mektup gönderdi.
AB ile yeniden resmi müzakere masasına oturmadan önce İngiltere'nin AB'den beklentilerini sıralayan Cameron, 6 sayfalık mektubunda ülkesinin taleplerini ekonomi yönetimi, rekabet, egemenlik ve göçten oluşan 4 başlık altında topladı.
Cameron mektubunda İngiltere'nin de aralarında yer aldığı 9 AB üyesinin Avro Bölgesi dışında olduğunu hatırlatarak, “Avro Bölgesi ülkelerinin para biriminin uzun vadeli geleceğini güvenceye almak için başvuracağı tedbirlerin önünde durmak istemeyiz. Ancak bu yoldaki değişikliklerin Tek Pazar'ın bütünlüğüne ve Avro Bölgesi dışında kalan ülkelerin çıkarlarına saygılı olacağından emin olmak isteriz” ifadelerini kullandı.
Avro Bölgesi'nde alınan kararlarla ilgili bir veto hakkı peşinde olmadıklarını vurgulayan Cameron, AB'den bütün üyeleri koruyacak yasal bağlayıcılığa sahip ilkeler oluşturulmasını istediklerini kaydetti.
Cameron, bu ilkelerin de AB'nin birden fazla para birimi olduğu, para birimi farklılığının ülkelerin aleyhine ayrımcılığa yol açmaması ve Tek Pazar'ın bütünlüğü gibi olguları dikkate alması gerektiğini ifade etti.
Bütün üyeleri etkileyecek meselelerle ilgili kararların da bütün üyelerin katılımıyla tartışılıp karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Cameron, AB'nin sermayenin, mal ve hizmetin serbest dolaşımı konusunda daha yapması gereken şeyler olduğunu belirterek, rekabeti ve verimliliği, büyüme ve istihdamı artıracak uzun vadeli düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret etti.