Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin İnsan Haklarından Sorumlu Yardımcısı İvan Simonoviç, Mısır'da yaşanan insan hakları ihlallerinin endişe vermeye devam ettiğini belirtti.

Simonoviç, 10 Aralık'taki İnsan Hakları Günü öncesinde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Mısır'da yaşanan "insan hakları ihlalleri ile hukukun egemenliğine ve korunmasına itibar edilmemesine" yönelik endişelerini çeşitli vesilelerle ifade ettiğini anımsattı.

Arap Baharı'nın insan hakları ihlallerinin yaygın şekilde görüldüğü bir durumla sonuçlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Simonoviç, Mısır'da son yıllarda verilen toplu idam cezalarının hukuk devleti standartları ve kriterleriyle uyuşmadığını kaydetti.

Kırım Tatarlarının durumu

Simonoviç, Rusya'nın tek taraflı ilhak ettiği Kırım'da, Kırım Tatarlarının maruz kaldığı cinayetlere yönelik soruşturmaların, suçluları tespit edip cezalandırma konusunda sonuçsuz kalmasını eleştirdi.

Simonoviç, elektrik ablukası konusunda, "Kırım Tatarlarının yaşadığı büyük hayal kırıklığı anlaşılabilir. Fakat Kırım'daki genel durumu olumsuz etkiliyor ve Kırım ile Ukrayna arasındaki mesafeyi artırıyor" diye konuştu.