Dünyanın en büyük savunma sektörüne sahip olan ABD'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) girilen tüm savaşlarda yükselmesi, savaşların ülke ekonomisini kötüleştirmek yerine canlandırdığına işaret ediyor.

Son 115 yılın sadece 31'ini savaşsız geçiren ABD'de reel GSYH hemen her savaşta kayda değer şekilde yükseldi. 

ABD'de GSYH, Birinci ve İkinci Dünya Savaşında  büyük bir yükseliş gösterirken, 1945'ten sonra dört yılın üçünde daralma gösterdi.

Durgunluk Kore Savaşı'yla sona erdi

ABD ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşadığı durgunluk süreci  Kore Savaşı'yla son buldu. Savaşın sona ermesinin ardından 1954'de yüzde 0,6 daralan ekonomi, 1955'de başlayan Vietnam Savaşı ile yeniden büyüme dönemine girdi. 

Vietnam'dan yenilgiyle ayrılan ABD, daha sonraki yıllarda Zaire, Greneda, Panama, Haiti ve Somali gibi bölgelerde yaşanan savaşların yanı sıra Orta Doğu'daki İran-Irak Savaşı (1987-1988) ve Körfez Savaşı'na (1990-1991) da dahil oldu. ABD askerleri, ayrıca NATO ve Birleşmiş Milletler kuvvetleriyle birlikte Bosna ve Kosova savaşlarında da yer aldı. 

Ülke ekonomisi adı geçen savaş dönemlerinde de büyümeye devam ederek, savaşların ABD'yi kalkındırdığı tezini destekledi. 

Büyüme, iki ayrı savaştayken bile devam etti

ABD ekonomisi, ülke tarihinin en uzun süren savaşlarından Afganistan ile Irak savaşı süresince de 2008 ve 2009 yılları hariç büyümeyi sürdürürdü. 

ABD ekonomisinin savaşlarla büyümesinde en büyük rolü ise girilen savaşların ülke sınırlarından binlerce kilometre uzakta yaşanması oynuyor.

Savunma sektörünün ülke ekonomisinde büyük bir öneme sahip olması da "Savaşlar, ABD ekonomisinin lokomotifi mi?" ya da "ABD büyümeyi sürdürebilmek için yeni savaşlara muhtaç mı" gibi soruları da beraberinde getiriyor.