Lübnan'da 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek üzere gerçekleştirilen 37'inci oturum, 128 sandalyeli mecliste toplantı yeter sayısı olan 86 kişiye ulaşılamadığı için 18 Nisan'a ertelendi.

Lübnan meclisi, görev süresi Mayıs 2014’te dolan Mişel Süleyman’ın yerine yeni cumhurbaşkanını yaklaşık iki yıldır seçemiyor.

Suriye savaşının yol açtığı kutuplaşma, Suudi Arabistan ve İran'ın desteklediği aktörlerin kontrolündeki Lübnan siyasetinin daha da ayrışmasına ve krizin uzamasına yol açıyor.

Cumhurbaşkanının görevleri ve seçilebilmesinin şartları
Lübnan'da 1943 yılındaki milli mutabakata göre, parlamentodaki koltuk dağılımından en küçük memur atamalarına kadar her şey mezhep temelli kotalarla belirleniyor. Meclis tarafından seçilen cumhurbaşkanının "Maruni Hristiyan" olması gerekirken, meclis başkanının "Şii", başbakanın ise "Sünni" olması gerekiyor.

Yedi yıldır görevdeki parlamento
Parlamentoda ise 128 milletvekili bulunuyor. Anayasa gereği, kontenjanın yarısı Hristiyanlara, diğer yarısı Müslümanlara ayrılmış durumda.

Lübnan’da parlamento seçimleri en son 2009 yılında gerçekleştirildi. Meclis, Mayıs 2013 yılında görev süresini önce on yedi ay süreyle daha sonra otuz bir ay süreyle uzatma kararı aldı. Lübnan’da bir sonraki seçimin 2017 yılında yapılması planlanırken, cumhurbaşkanı makamının boş olması, yeni seçim yasası tartışmalarından öte ülkenin seçimlere gidebilmesini imkansız hale getiriyor.

8 Mart ve 14 Mart siyasi blokları
Meclisteki siyasi partiler ise, 8 Mart ve 14 Mart olarak iki ana blok altında toplanıyor.