El-Şark Forumu ve Afrika-Ortadoğu Merkezi tarafından düzenlenen "Ortadoğu'da Radikalizmi Yeniden Düşünmek" başlıklı konferans kapsamında gerçekleştirilen "DAEŞ'in tarihi ve bağlamı" oturumda, örgütün zaman içerisinde nasıl güçlendiği tartışıldı.

Iraklı akademisyen Yahya Alquwaysi, Baas Rejimi dönemindeki kimi askeri ve siyasi kişilerin DAEŞ’e dahil olduklarını ve bu örgütü dönüştürdüklerini anlatarak, "Irak ve Suriye rejimlerinin eski çalışanları, eski devlet adamları, selefi-cihadist bir hareketten, bir 'İslam devleti' ilan eden bir harekete dönüşümü sağladılar." dedi.

DAEŞ’in intihar eylemcileri içerisinde Iraklı ve Suriyelilerin az sayıda olduğuna işaret eden Alquwaysi, şunları anlattı:

"Oysa bu örgütü kuran ve oluşturanlar Irak ve Suriyeliler. Neden intihar bombacıları bunlardan çıkmıyor? Sorusu cevaplanırsa, örgütü daha net anlayabileceğiz. DAEŞ’in El Kaide’nin mirasını taşımadığını düşünüyorum, bilakis DAEŞ’in uluslararası bir cihat hareketi organize ettiğini düşünüyorum. DAEŞ, El Kaide gibi varsayımsal bir hareket değil. Biz Iraklılar, El Kaide ve DAEŞ’i incelediğimizde çoğunlukla dindar olmadıklarını görüyoruz. Bu ortaya konması gerek bir çelişki aslında. DAEŞ, uluslararası cihatçıların mirasını aldı ve El Kaide’nin bu söylemlerini ele geçirdi. Bir iddia var; DAEŞ’in yerel olmadığı ve dışarının kurup yönlendirdiği bir yapı olduğu yönünde. Hayır, DAEŞ, kesinlikle Irak ve Suriye’de ulusal bir devletin kurulamamasının sonucudur. DAEŞ, uzun süredir devam eden iç savaşın sonucudur. Bu çatışma her zaman vardı. Yıllardır devam eden mezhepsel çatışmaların sonucudur. Irak ve Suriye halkları militarist halklar. DAEŞ’in bir askeri eğitim kampı kurmasına gerek yoktu. Zaten bu halklar-ailelerin neredeyse hepsinin silahı var. Benim de var. Bundan dolayı DAEŞ militan bulma konusunda zorlanmadı."

Exeter Üniversitesi Öğretim üyesi Omar Ashour da, DAEŞ'in Libya'daki çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kaddafi’nin uzantısı diyebileceğimiz 6 kabile var. Bu kabileler zamanında Kaddafi’yi ayakta tutanlardı. DAEŞ Libya’ya geldiğinde bu kabilelerle dirsek teması kurmaya başladı." dedi.