Geçtiğimiz günlerde Bulgar ve Gürcü Ortodoks Kiliseleri'nin ve Antakya Patrikhanesi'nin konsüle katılmayı reddetmelerinin ve Sırp Ortodoks Kilisesi'nin konsülün tarihinin ertelenmesini talep etmesinin ardından bu sefer de, Ortodoks dünyasında en büyük cemaate sahip olan Rus Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikhanesi), konsüle katılmayacağını açıkladı. Böylelikle konsülün kararlarının meşruiyeti, daha konsül toplanmadan zedelenmiş oluyor. 

Moskova Patrikhanesi Kiliseler Arası İlişkiler Başkanı Metropolit İlarion, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Ortodoks Konsülü toplanacaksa, bunun bütün Ortodoks Kiliseleri'nin katılımıyla gerçekleşebileceğini ve sadece böyle bir durumda konsülün kararlarının meşru sayılabileceğini' ifade etti. Bunun Ortodoks dünyası açısından bir çıkmaz olmadığını dile getiren İlarion, konsülün daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini kaydetti. Kendilerinin Ortodoks dünyasındaki itirazları Fener Rum Patrikhanesi'nin gündemine getirdiklerini ve konsül toplanmadan önce sorunları çözmeye yönelik bir ön toplantı yapmayı teklif ettiklerini aktaran İlarion, bu tekliflerinin Fener tarafından geri çevrildiğini belirtti. Metropolit İlarion, konsülün her şeye rağmen toplanması halinde, bunun kilise kurallarının ihlali anlamına geleceğini söyledi.