Her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalar kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanıyor. Ardından balıkçılar, yavaşlayan balinalar arasından gözlerine kestirdiklerine küçük tekne ve botlarla yaklaşıyor.

YARALAYIP SAHİLE GETİRİYOR, ÖLDÜRÜYORLAR
Yüzücü elbisesi giyen yerel balıkçıların korkunç avı başlıyor. Suya atlayan balıkçılar balinaları yaralayarak sahile kadar sürüklüyor. Son tabloda ise yan yana sıralanan onlarca ölü pilot balina ve kıpkırmızı bir deniz...

Dünyada yaklaşık bir milyon uzun yüzgeçli ve 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balina bulunuyor. Danimarkalı balıkçıların her yıl gerçekleştirdiği ritüelse pilot balinalara büyük zarar veriyor.