"Arap Baharı"nın ilk ayağı olan Tunus, devrimin yedinci yılında birçok kırılma noktasından geçmesine rağmen, ulusal uzlaşı, diyalog ve ortak akılla demokratik kazanımlarını korumayı başardı. Ancak ekonomi alanında ayni başarı sağlanamadığından ülke genelinde protestolar yapılıyor.

"Arap Baharı" olarak isimlendirilen halk ayaklanması yedi yıl önce bugün ateşlendi. Bölgenin ve ülkenin geleceğini geri dönülemeyecek şekilde değiştiren Tunus, devrim sürecinde çok sayıda demokratik kazanım elde etti.

Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin getirdiği zorluklarla mücadele eden Tunus, karşılaştığı bir takım kırılma noktalarında, uzlaşı, diyalog ve ortak akılla kazanımlarını korumayı başardı.

Tunus'taki devrim daha fazla özgürlük ve temsil getirmesine rağmen, ekonomik beklentileri karşılayamadı. "Arap Baharı"nın başladığı yer olan Tunus, artan hayat pahalılığına karşı çok sayıda kitlesel gösterilerin gölgesinde devrimin yedinci yılını kutluyor.