Ülkesinin işgal ettiği Karabağ'da, Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zorda.

Savaşın ardından yenilgiyi kabul eden Paşinyan, kendisine itiraz edenleri suikast bahanesiyle tutuklattı. Muhalefeti bastırmaya çalışan Ermenistan Başbakanı bu sefer, ordunun muhtırasıyla karşılaştı.
"Askeri darbe girişimi" olarak nitelendirdiği ordu nezdinde yaşanan rahatsızlık, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da 44 gün sürdürdüğü başarılı operasyonun Ermenistan’ı anlaşmaya zorlamasından kaynaklandı.
Seçimlere gitmesi halinde "Karabağ yenilgisinin faturasından" dolayı hezimete uğraması büyük ihtimal görülen Paşinyan, seçimlerin olağan tarihinde yani 2022’de yapılmasından yana tavır sergiliyor. Cumhurbaşkanı Armen Sariksyan ise tüm siyasi partilerin üzerinde ulaşacağı geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yılda erken seçimlere gidilmesini istiyor. 

Erken seçim kaçınılmaz
Karabağ’daki yenilgiyi kabul etmesinden bu yana Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a başta Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan olmak üzere devletin üst kademesinden tepkiler devam ediyor.
Bu yüzden kabinede bazı değişiklikler de yapsa Paşinyan’ın mevcut durumda devletin diğer kurumları ile uyumlu çalışması zor görünüyor. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, gelecek süreçte Genelkurmay Başkanını görevden alan kararnameyi imzalamadığı gibi Paşinyan’ın kararlarına karşı çıkmayı sürdürürse, ülkenin erken seçime gitme ihtimali kuvvetle muhtemel görünüyor. 
Sariksyan, tüm siyasi partilerin üzerinde ulaşacağı geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yılda erken seçimlere gidilmesini istiyor. 

Ordu rahatsız
Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay başkanını görevden alan kararnameyi imzalamama konusunda direnirse, zaten Karabağ savaşındaki kararlardan dolayı tepkili olan orduda rahatsızlıklar devam edecek. Sarkisyan’ın tavrından güç alan komutanlar bir darbe girişiminde bulunarak Paşinyan’ı görevden alıp ülkeyi geçici hükümet eliyle erken seçimlere götürebilir.

Darbe bile yapamaz halde
Karabağ Ermenilerinin ağırlığındaki ordunun yönetime el koyması halinde Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşmaların dikkate alınmayarak yeniden Azerbaycan ile çatışmaların başlaması da göz ardı edilmiyor. Ancak Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında oldukça yıpranmış ve güçsüz düşmüş Ermenistan ordusunun darbe girişiminden başarıyla çıkıp çıkmayacağı ise soru işareti.

Arkasında polis var
Zira, Ermenistan polisinin şimdilik Paşinyan’ın arkasında olması bir yana ülkedeki Rus askeri üslerindeki unsurların Ermeni ordusunun bu girişimini rahatlıkla engelleyebileceği değerlendiriliyor. 
Rusların bölgedeki çıkarlarına şimdilik hizmet eden Paşinyan, Rusya’nın desteği ile mevcut seçimlere kadar görevde kalabileceği tezi de öne çıkıyor. Bu durumda seçimlerin olağan tarihinde yapılması öngörülüyor. 
Bu süreç içerisinde muhalif kesimler üzerinde polis marifetiyle baskı yapılacağı ve muhalif liderlerin gözaltına alınacağı varsayılıyor. 

Batı ne yapmak istiyor
Öte yandan, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’da "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" yönündeki açıklamasının Genelkurmayın muhtırasının ardından oldukça geç gelmesi dikkati çekti. Batı’nın Karabağ’daki tavrı ve bugün yaşananlara pasif tepkisi Ermenistan’da Rusya’nın beklentilerini karşılayacak tezin hayata geçeceği ihtimalini güçlendiriyor.