ÖYP Sınav Sonuçları açıklandı mı, sorgula. 2015 ÖYP sonuçları sorgulamak için haberimizdeki linke tıklayınız. ÖYP sonuç öğren... Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleşmek isteyen adayların başvurduğu 2015 Güz Dönemi ÖYP tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/ adresinden adayların erişimine açıldı. ÖYP tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ÖYP yerleştirme kayıtları da başladı. Araştırma görevlilerinin haberimizin sonunda yer alan belgelerle birlikte 18 Eylül 2015'e kadar yerleştirildikleri üniversiteler aracılığıyla ÖYP kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekiyor.

ÖYP TERCİH  SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANSÜSTÜ ÖYP KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz

KİMLER ÖYP'YE BAŞVURABİLİR?

Türk Vatandaşı olmak.

30/12/2014 – 05/01/2015 tarihleri arasında yapılacak olan başvuru işlemlerinde, adaylar 2012 Bahar ve sonrasında alınan ALES sonuçlarından birini kullanabilecektir.

35 yaşını doldurmamış olmak (30.12.1979 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

Araştırma görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. (Bknz. ÖYP ve Askerlik)

Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 3 yıl geçerlilik süresi içinde ALES'den en az 70 puan almış olmak.Başvuru süresi içinde adayın mezun durumda olması ve diploma notunun belirlenmiş olması gerekir.

Eğer kadronun özel şartlarında Yüksek Lisans Yapıyor veya Yapmış olma şartı varsa o Yüksek Lisans programının Tezli olması gerekir, Tezsiz Yüksek Lisans ile başvuru yapılmaz.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza  Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖYP ve YLSY Başvuru Özellikleri

YLSY Başvurusu Yapmak İçin 10 TL Ücret ödemeniz gerekmektedir. ÖYP başvurularında ise bir ücret ödenmez.

ÖYP Başvurusunda Lisans mezuniyet ortalamasının %25'i ALES puanının %60'ı ve varsa yabancı dil puanının %15'i oranlanarak ÖYP puanı oluşturulur ve tercih yapılır. 4'lük ve 100'lük sistemler arasındaki puan dönüşümlerinin YÖK çevrimine göre yapılması esastır.

YLSY'de ise sadece ALES puanına göre yerleştirme yapılır.

ÖYP'ye başvuru yapmak için bir mezuniyet ortalaması barajı bulunmamaktadır, mezun olmak yeterlidir. Ancak mezuniyet notu ne kadar yüksekse ortalamaya katkısı o kadar çok olacaktır.

YLSY'de ise Lisans veya yüksek lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.75”, “10 üzerinden 7,00¨, “100 üzerinden 70,00¨ veya daha yukarı olma şartı vardır. (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kesinlikle kabul edilmeyecek ve mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas alınacaktır.).

ÖYP'ye başvuruda bulunmak için 35 yaşından gün almamış olmanız gerekmektedir.

YLSY'de ise;

Başvuruya esas doğum tarihinin:

Bayan adaylar için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması gerekir.

Erkek adaylar için 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması gerekir. (alanı ile ilgili tezli veya tezsiz) yüksek lisans derecesine sahip olanlar veya askerliğini yapmış erkek adaylar için 1984 ve sonraki yıllarda doğmuş olması) esas alınacaktır.

YLSY İle “yurtdışında” yüksek lisans ve doktora yapar ve ülkeye döndüğünüzdeyse yerleştirildiğiniz üniversitede Arş. Gör. Dr.; kurumda ise uzman olarak işe başlarsınız. Zorunlu hizmetiniz ise yurtdışında eğitim aldığınız için yurtdışında kaldığınız sürenin iki katıdır.

ÖYP'de İse “Yurtiçindeki” devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapar ve yine Arş. Gör. Dr. olarak atandığınız üniversitede göreve başlarsınız. Zorunlu hizmetiniz eğitim süreniz ile bire bir olacaktır. Yurtdışında bulunduğunuz sürelerin mecburi hizmeti ise yurtdışında kaldığınız sürenin iki katı olarak hesaplanır.

İki programda da yurtiçi dil eğitimi 6 aydır. ÖYP'de normal maaşınızı alırken YLSY'de 600 tl burs alırsınız. ÖYP'de bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50'i iki yıl içinde de 65'i geçmeniz gereklidir aksi taktirde kadro ile ilişiğiniz kesilecektir.

Ayrıca YLSY'de;

Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan ve öğrenim görecekleri ülkelerdeki üniversitelerce istenen yeterli yabancı dil puanına (TOEFL'dan 80, IELTS'den 6, DAFT'dan C2) sahip olmayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının işbirliğinde yurt içinde açılacak olan yabancı dil kurslarına alınacaklardır. Yurt içi dil kursu süresi 6 aydır Yurt içi ve yurt dışı dil kursu toplamı 1 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli yabancı dil puanını alamayanlara 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Öğrencilerin, yabancı dil seviye tespit sınav sonucunda aldıkları puanlara göre yurt içinde kurlar halinde düzenlenecek olan yabancı dil kurslarına devam etmeleri ve kur sonunda sınavlara katılmaları gerekmektedir.