Hangisi, özellikle Ankara'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan minibüs benzeri bir ulaşım aracının adıdır? 

A-) Gittigeldi

B-) Geçtigitti

C-) Kaptıkaçtı

D-)İndibindi