Milli Piyango 9 Ekim sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda çekilen Milli Piyango'nun sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Piyango sonuç sorgula, Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı, Milli Piyango sonuçları tam liste, Milli Piyango 9 Ekim 2018 sonuçları, Milli Piyango sorgulama, MPİ çekiliş sonuçları gibi konularda internette arama yapan Milli Piyango takipçileri büyük ikramiyenin hangi bilete isabet edeceğini merakla bekliyor. Milli Piyango 9 Ekim sonuçları öğren, Milli Piyango sonuçları sorgula, 9 Ekim 2018 Milli Piyango sonuçları sizlerle...

MİLLİ PİYANGO 9 EKİM 2018 SONUÇLARI BİLET SORGULA

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin bir kısmı canlı yayında yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. İlk aşama 17.00'da başlıyor. Önemli olan ve herkesin beklediği 2. aşama ise 18.00'da canlı yayında yapılıyor. 2. kısımda 9 Ekim Milli Piyango çekilişine ait amorti sayıları, 2.5 milyon TL ve 200 bin TL olan büyük ikramiyelerin çekilişi yapılıyor.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.