Gökhan KAYA

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖ) ile İsrail’in Tel Aviv Üniversitesi, 1999 yılında Moshe Dayan Afrika ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi bünyesinde “Süleyman Demirel Çağdaş Türk Etütleri Programı”nın oluşturulmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde oluşturulan toplam 1 milyon dolarlık fona Türkiye 500 bin dolar yatırdı. Buna karşılık Tel Aviv Üniversitesi ise, 2015 yılına kadar geçen süre içerisinde fona sadece 315 bin dolar yatırdı. YÖK’ün yaptığı incelemede bu katkının ise İsrail bankalarından hangisinde mevduat hesabı açılarak işletildiği, faiz oranlarının neler olduğu, mevduatın süresinin ne kadar olduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanılmadı. Öte yandan anlaşma kapsamında Tel-Aviv üniversitesi yetkililerinin, Türkiye’de mevduatın açıldığı bankaya her altı ayda bir verilen talimatlar doğrultusunda faiz gelirlerinin 90’nı İsrail’de bulunan banka hesaplarına transfer edildi. Geri kalan 10’luk kısım ise, anaparaya ve yenilenen mevduata eklendi. Bu transferler yıllık ortalama 60-65 bin doları buldu. Transfer edilen miktarların hangi faaliyetlerde harcandığına ilişkin bütçe raporları bir süre gönderildikten sonra bu konuda da bilgi verilmemeye başlandı. YÖK’ün banka yetkililerinden aldığı bilgiye göre ise 16 yıl önceki 500 bin doların bugünkü değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi.  Bütün uyanıklıklara son vermek isteyen YÖK Yürütme Kurulu 11 Kasım 2015 tarihinde alınan karar doğrultusunda Tel Aviv Üniversitesi ile olan bu anlaşmayı feshetti. Aynı gün YÖK Başkanlık Makamının talimatı ile üniversiteye yapılacak olan transferlerin önlenmesi amacıyla bankada bulunan 1 milyon dolarlık mevduata da bloke konuldu.