Doç. Dr. Süleyman DOĞAN sordu, rektörler cevapladı

Kadir Has Üniversitesi tarihî yarımadada ve tarihî Cibali eski tütün fabrikası binasında eğitim ve öğretim yapıyor. Merhum Kadir Has tarafından kurulan üniversitenin  Kadir Has Vakfı tarafından restorasyonu tamamlanan ve 2002 yılında eğitim ve öğretime açılan Cibali Merkez Kampüsü zarif bir cepheye, güneşli avlulara, havadar koridorlara, eğitim ve araştırma için gerekli imkâna sahip görkemli bir kampüs olarak göz kamaştırıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, dinamik, sempatik ve çalışkan bir portre çiziyor. Rektör Aydın, Kadir Has Üniversitesinin İstanbul’un kalbinde, kültür, eğitim ve bilimsel araştırmanın buluştuğu bir merkez olduğunun altını çiziyor. Rektör Aydın ile söyleşide Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ve Yrd. Doç. Dr. Metdursun Beytullah da hazır bulundu. Siz aziz okurları Rektör Aydın’la gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile baş başa bırakıyorum.
Rektör olmayı daha önceden hedeflediniz mi?
Hayır, öyle hedefleri olur mu insanların bilmiyorum. Akademisyen olduktan sonra yardımcı doçent, doçent, profesörlük gibi aşamaları bir an önce halledeyim, arkada kalsın diye düşünmüştüm, ama hiçbir zaman yönetici olmayı, dekan ya da rektör olmayı düşünmemiştim.
Sizce üniversitelerin temel acil sorunları ve çözüm yolları nelerdir?
Üniversitelerde genel anlamda eğitim kalitesinin acilen yükseltilmesi gerekir. Çok fazla yeni devlet ve vakıf üniversitesi açıldı. Bu kurumların akademik personel ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Pek çok üniversitedeki araştırma altyapısı eksikliği, yetersiz kütüphaneler ve kaynak sıkıntıları da var. Üniversitemiz böyle problemleri yaşamıyor. Genelde eğitime, özelde ise akademik eğitime daha fazla bütçe ve kadro ayrılması gerekir.
Siz üniversitenizi nasıl tanımlıyorsunuz, üniversiteniz nerede duruyor ve hangi alanda iddialısınız?
Üçüncü nesil bir üniversite olan kurumumuz, adını taşıdığı kurucusu gibi öncü ve vizyon sahibi bir eğitim kurumu olmanın gayreti içindedir. 18 yıl önce, ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak kurulan üniversitemiz artık olgunlaşmış ve kurumsallaşmış yapısı ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Şehrin merkezinde, insan, sanat, tarih ve yaşamla iç içe olan üniversitemizde; bulunduğu coğrafyanın gereksinimi olan araştırma ve üretimi hedef olarak belirledik. Konumumuz, teknolojik altyapımız, eğitim ve üretimdeki yeni medya uygulamalarımız, araştırma birimlerimiz ile ürettiğimiz çalışmalar, toplum, siyaset, ekonomi ve bilim alanında yaptığımız araştırmalar ve toplantılar ile “yaşayan” bir üniversiteyiz. Değişerek gelişen, sürekli kendini yenileyen bir üniversite olmayı amaçladık ve başardık. Üniversitemiz ana işlevi olan eğitim ve öğretim çalışmalarında standartlarını her geçen gün yükseltiyor. Aynı zamanda bilimsel çalışmaları öne çıkaran bir üniversiteyiz.
Türkiye’deki üniversitelerin bilim, teknik ve üretimi katkı bakımından dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmeleri için neler yapılmalıdır?
Öncelikle üniversitelerin araştırma altyapılarına ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine önem vermeleri gerekir. Bu alanlara yatırım yapmaları, akademisyenlerinin ders yüklerini azaltmaları, araştırmalarında önlerini açmalıdırlar. Devletin ise özellikle araştırma desteklerini yoğunlaştırması şart. Üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi elzemdir. Üniversite olarak bir taraftan akademik personelimize destek olacak projeleri geliştirirken, diğer taraftan çok sayıda sanayi kuruluşu ile de iş birliğine gidiyoruz.
Öğrenciler neden üniversitenizi tercih etsinler?
Kadir Has Üniversitesi, uluslararası standartlarında eğitim vermeye odaklanan bir kurum. Öğrenci kontenjanlarını bilinçli olarak sınırlı tutarak, çok sayıda değil ama nitelikli öğrenci yetiştirmeyi arzuluyoruz. Benzer şekilde, her alana girmeyi değil, belirli alanlara odaklanarak, belli alanlarda uzmanlaşmış kaliteli eğitim vermeyi hedefliyoruz. Gelişmiş teknolojik altyapımızı, mekânlarımızı ve tüm entelektüel olanaklarımızı, öğrenci odaklı bir yaklaşımla, öğrencilerimizin sınırsız kullanımına sunuyoruz.

Sizi seçmeleri için birçok neden var mı diyorsunuz?
Evet. Ders programları ile içeriklerini her yıl uluslararası gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyerek geliştiriyoruz. Öğrenci ve öğretim üyelerimizin görüş, eleştiri, dilek ve fikirlerini özgürce ifade etmelerini teşvik ederek, demokratik atmosferde olumlu insan ilişkileri ve entelektüel tartışma ortamları oluşturmaya ve sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğretim üyelerimizi uluslararası saygınlığa erişmiş üniversitelerin mezunları arasından özenle seçerek, uzmanlık alanlarına sadece Türkiye değil, dünya penceresinden bakmalarını teşvik ediyoruz. Bulunduğumuz çevreye ve genel olarak topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, öğrencilerimizin sorumlu ve iyi vatandaş olma bilinciyle yetişmelerini önemsiyoruz. Ayrıca uluslararası alanda saygın üniversitelerle yaptığımız çok sayıda iş birliği modeli ile başarılı öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirmelerini teşvik ediyoruz.
Yerleşke konusunda sıkıntınız var mı?
Merkez kampüsümüzün “Europa Nostra Ödülü” almış tarihî bir binanın etrafında şekillenmiş olmasının ve binayı korumanın gerektirdiği bazı kısıtlarımız var. Tarihî dokuyu korumaya özen göstererek, optimum kullanım ile her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul’un büyüklüğü ve kalabalığı göz önüne alınırsa, konum itibari ile şehrin merkezinde yer alan Kadir Has Kampüsü öğrenciler için çok büyük rahatlık ve ulaşım kolaylığı sağlıyor. Eğitim birimlerimizin büyük kısmı bu kampüste yer alıyor. Kapalı kullanım alanı 20 bin metrekareyi aşan Selimpaşa Kampüsü’müzde ise; Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Kadir Has Meslek Yüksek Okulu eğitim veriyor. Derslikler, konferans salonları, laboratuvarlar ve spor tesislerin yer aldığı kampüs, doğayla bütünleşen yapısıyla da öğrenciler için alternatif bir yaşam alanı sunuyor. Bahçelievler Kampüsü’nde ise Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Okulu eğimini sürdürüyor.
Üniversitenizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu  Kadir Has beyefendinin “Vatan Borcu Ödüyorum” felsefesi üzerine bina etmiştir. Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir. Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrenci-lerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında geliyor.
Üniversite ile sanayi iş birliğini nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?
Hâlihazırda farklı sektörler ile iş birliklerimiz var ve bunlar her geçen gün artarak gelişiyor. Birkaç örnek vermem gerekirse; Kadir Has Üniversitesi ile Vodafone önemli bir iş birliğine imza attı. Vodafone’un global inovasyon şirketi OKSİJEN tarafından Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’ne kurulan Beacon altyapısıyla, tüm kampüs bir laboratuvar ortamına dönüştü. Bu altyapı sayesinde, mobil kullanıcılar kampüs içinde gitmek istedikleri noktaya kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. IBM’in destek verdiği Kadir Has Üniversitesi “Şehir Mühendisliği İleri Araştırma Laboratuvarı” projemiz ile üniversite-endüstri-şehir yönetimi üçgeninde çok disiplinli çalışmalar yürütülüyor ve lisansüstü düzeyde araştırma projeleri yapılıyor. Öğrencileri iş hayatına hazırlayan Vodafone Red Academy ise üniversitemizde 8 haftalık eğitim ve sertifika programı düzenleniyor. Türkiye’de dünyanın en önemli GSM yazılım şirketi Apple için eğitim verebilen üç üniversiteden biri olma özelliğine sahiptir.
Üniversiteyi nereden nereye getirdiniz?
2010’dan bugüne üniversitemiz her anlamda bir yeniden yapılanma geçirdi. Yeni açılan bölümler, yeni açılan laboratuvarlar, her geçen gün artan kaynakları ile Bilgi Merkezimiz, Beacon teknolojisi, yer ve zamandan bağımsız işlenen dersler, üç boyutlu yazıcıların yer aldığı Fablab gibi imkânlarla öğrencilere bilgiyi en kolay ve hızlı şekilde ulaştırarak öğrenme ve araştırmanın önünü açmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yayınlayan Türkiye’deki ilk üniversiteyiz. Üniversitemizin geldiği noktada Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasına girmiş, uluslararası alanda etkin iş birlikleri başlatmış, araştırma çıktıları ile toplumsal katkısını genişletmiştir.
Üniversite kampüsünüz nasıl teşekkül etti, bunun bir hikâyesi var mı?
Merkez kampüsümüz Osmanlı döneminden beri “Altın Boynuz” diye de anılan Haliç’ın kıyısında. Kampüsün bitişik semti Unkapanı bölgesinde Osmanlı devrinde ticari hayatın kalbinde yer alan ve 19. yüzyıla kadar kullanılan Zeugma limanı bulunuyordu ve bölgeye hareket getiriyordu. 1884 yılında kurulan Cibali Tütün Fabrikası, bölgeyi sosyal ve ekonomik anlamda değiştiren önemli bir kurumdu. 1900’lerde çekilmiş, fabrikadaki hayatı anlatan fotoğraflara bakarsak, göreceğimiz manzara dikkate değerdir. Burada 1500’ü kadın ve 662’si erkek olmak üzere toplam 2162 kişi çalışıyordu. Fabrika, kendi polisi, sosyal görevlileri, hastaneleri, sosyal tesisi, bakkalları, okulları, yangın birimi, sendikaları ve lokantalarıyla aslında kendi başına küçük bir şehirdi. Fabrikada, uzun yıllar boyunca tütün işlendi, satıldı ve depolandı. Bugün ise bu mekânda bir eğitim kurumu yer alıyor.

Kimdir? 

Prof.Dr.Mustafa Aydın 1967’de Trabzon’da doğdu. 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Lancaster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar alanında Yüksek Lisans (1991) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktora (1994) yaptı. 1995-2005 arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Aydın, 1999’da Doçent, 2005’de Profesör oldu ve Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalı kurucu başkanlığı yaptı. Aydın, Şubat 2010’da Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. 

Kadir Has Üniversitesi Künyesi

Her alanda kalite

Kuruluş: 1997
Mütevelli Heyeti Başkanı: Nuri Has
Fakülte sayısı:6, Yüksekokul sayısı:1.
Meslek Yüksek Okulu: 2, Enstitü: 2.
Uygulama ve Araştırma Merkezi: 9
Akademik Personel: 272, İdari Personel: 177
Öğrenci Sayısı: 6 bin 56, Öğrenci Kulübü: 49
Misyon: Uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir akademik kurum olma hedefi doğrultusunda, temel değerleri çerçevesinde sürekli geliştirdiği üst düzey faaliyetlerle sağlamak.
Vizyon: Uluslararası standartta eğitim almak isteyen öğrenciler ile deneyimli ve yetkin akademik ve idari personel tarafından tercih edilen, bölgesel açıdan çekim merkezi olan, bir üniversite olmak.