Gökhan KAYA

Sınavlarda kopya skandallarının önüne geçmek için radikal bir çözüm daha geliyor. Özellikle 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında birçok sınavda adayların kopya çektiğinin belirlenmesi üzerine ÖSYM, adaylar arası eşitliğin sağlanması için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Bu kapsamda sınavlardan sonra incelenen sınav belgelerinde, elektronik kayıtlarda veya yapılan analizlerde olağan dışı bulgulara rastlanması halinde adaylar, maliyeti ÖSYM tarafından karşılanmak üzere yönetim kurulu kararı ile eşdeğer sınava çağrılacak. Bununla ‘bir de bu sınavı yap’ döneminin başlayacağı ifade ediliyor. Adayın sınavının geçerli sayılıp sayılmayacağına eşdeğer sınav sonuçlarına bakılarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek. Çağrıya rağmen eşdeğer sınava katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılacak. 
KRİMİNAL İNCELEME BİRİMİ KURULUYOR
Sınav öncesi, sırası veya sonrasında tespit edilen kurallara aykırı durumların somutlaştırılması ve kesinleştirilmesi için ÖSYM Başkanlığı Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kriminal inceleme birimi oluşturulacak. Birim, sınavlardaki kamera görüntülerini inceleyecek, seslerin çözümlemesini yapacak ve yazı, imza ve sınav evrakları üzerinde kriminal incelemeler gerçekleştirecek. 
SORU YAYINLAYANA 5 BİN LİRA CEZA
ÖSYM’nin gerçek sınavlarda kullandığı deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde sorulan soruları paylaşan, ifşa eden, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayımlayan veya işleyenler hakkında 5 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Bu durumun tekrarı halinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanacak.