Gökhan KAYA - Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM), adayların sadece elektronik sınav merkezinin bulunduğu Ankara’da değil birçok yerde sınava alınabilmeleri için düzenlemeye gidiyor. TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısına göre ÖSYM, artık elektronik sınav için tasarlanan sınav merkezi binalarını kiralayabilecek. İhtiyaç duyulan binaların kısa süre için satın alınması, projeye uygun inşasının mümkün görülmemesi ve bu e-sınav binalarının maliyetinin büyük miktarlara ulaşması sıkıntıya yol açıyordu. Kiralama yöntemiyle bu sıkıntının aşılması hedefleniyor. Tasarıya göre; ÖSYM, e- sınav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde mülkiyeti veya kullanım hakkı üniversitelere ve gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine yapılacak elektronik sınav binaları ile yapımı devam veya tamamlanmış binaları 15 yıla kadar kiralayabilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de sınava girecek adaylar için özel bina inşa edecek. Tasarının yasalaşmasıyla birlikte ÖSYM’nin, TOKİ’ye elektronik sınav merkezi yaptırabilmesinin önü açılacak.