Gökhan KAYA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik uygulaması dersine katılan üniversite öğrencilerinin yargı yoluna giderek Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ücret talep ettiği belirlendi. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan MEB ise, Yükseköğretim Kuruluna öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılan uygulama öğrencilerine ücret ödenip ödenmeyeceği ve bu uygulamanın staj kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda görüş sordu. Eğitim fakültelerindeki ‘öğretmenlik uygulaması’ dersinin ‘staj’ kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten YÖK, öğretmenlik uygulamasının, öğretmen adayı yetiştirme programlarında yer alan zorunlu bir ders olduğunu, dersin teorik ve uygulamalı saatleri bulunduğunu kaydetti. Teorik saatleri fakültede, uygulamalı saatleri ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bağlı okullarda gerçekleştirildiğinin altını çizen YÖK, bu derste teorik ders saatlerinin, fakültedeki ilgili öğretim üyesi tarafından, uygulamalı saatlerinin de ilgili okullarda atanacak rehber öğretmenler eşliğinde yürütüldüğünü bildirdi. YÖK, mevzuat çerçevesinde ‘öğretmenlik uygulaması’ dersi kapsamında mesleki becerilerin geliştirilmesi amacıyla okullardaki öğretmenlik uygulaması çalışmalarına katılan öğretmen adaylarına ücret ödenebilmesi için bir dayanak bulunmadığını açıkladı.