Gökhan KAYA / ANKARA - Her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak ve 4-5 yaşta yüzde 70 okullaşma hedefini yakalamak için Milli Eğitim Bakanlığı, bazı tedbirleri devreye sokacak. Bu kapsamda okul tarafından beslenme ve benzeri hizmet verilmemesi durumunda okul öncesi eğitim için veliden ücret talep edilmeyecek. Talep edilmesi durumunda ise ücret velilerin çocuklarını okula göndermelerine engel teşkil edecek düzeyde olmayacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sosyo-ekonomik duruma göre belirli yerleşim yerleri ve okullarda ücretsiz anaokulları ve ana sınıfları belirleyecek ve bu yerleşim yerlerindeki velilerden ücret alınmayacak. Ücret alınmayan dezavantajlı yerleşim yeri ve okullara yardımcı personel istihdamı konusunda ayrıcalık gösterilecek. Bu okulların kırtasiye, temizlik, donatım malzemesi ve eğitim araç gereç ihtiyaçları zamanında karşılanacak. Öncelikle bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak 54-65 aylık çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilecek. Fiziki mekânlardan tam kapasite ile yararlanmak için yarım günlük eğitim konusunda titizlik gösterilecek. Okulun kayıt alanında okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptıramayan yarım gün eğitim talebi olan çocuklar varken ücretli çocuk kulübüne onay verilmeyecek, kulüp açılacak okullarda ise velilerin çocuklarını kulübe kaydettirmede gönüllülük esasına dikkat edilecek.