Damla Peker ANKARA - Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), her yıl olduğu gibi, bu yıl da “Öğrencinin Veliye Eğitim Maliyeti” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Hesaplamada okula başlangıç harcamalarından kırtasiye malzemelerine, formadan servis ücretlerine kadar birçok kalem yer alıyor.

ÜNİFORMA MASRAFLI
EBSAM’ın araştırmasına göre, serbest kıyafet uygulamasına geçen okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafı, üniforma giyme zorunluluğu olan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha düşük. Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 605 TL harcanırken, üniforma zorunluluğu bulunan okullarda bu fiyat 835 TL’ye yükseliyor. 

İLKÖĞRETİM MALİYETİ 20 BİN TL
Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 20 bin 585 TL harcanıyor. Bu harcama, ayda ortalama 191 TL olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 9 bin 520 TL, ayda ise ortalama 198 TL harcama yapılıyor. Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 TL, ortaöğretimde ise 398 TL’ye çıkıyor. Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 346 TL’den 554 TL’ye, ortaöğretimde ise 398 TL’den 600 TL’ye yükseliyor.

YÜZDE 9 ARTTI
Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti arttı. Geçen yıl 176 olan bu maliyet bu yıl yüzde 9.7 oranında 17 TL’lik bir artışla 193 TL’ye yükseldi.