Damla Peker ANKARA
 Millî Eğitim Bakanlığı, geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerini kolaylaştırmak için “Bil Bakalım” adlı mobil uygulama oyunu hazırlandı. Mobil oyunda, Suriyeli çocukların günlük yaşamda sıkça karşılaşacakları kavram ve kelimeler bulunurken çok sayıda ana ve alt kavramdan oluşan sözcükler de yer alıyor. Türkçeyle ilk kez tanışan çocuklar, bu sözcükler sayesinde Türkiye’de hayatlarını kolaylıkla sürdürebilecek. Oyunla çocukların Türkçeyi eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Etkileşimli olarak hazırlanan “görsel-işitsel-kavramsal” nitelikli oyuna Google Play ve EBA Dükkândan erişilebiliyor.