AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, üniversitelerin mühendislik  fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin  bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e bildirdi.Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek,  mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet  belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin,  dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı  mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.