2019-2020 yılı Liseye Geçiş Sınavı'nın ocak ayı sorularını değerlendiren uzmanların ortak görüşü; tüm bölümlerde yer alan soruların orta zorlukta olduğu, 8. sınıf müfredatına uygun olduğu ve daha çok okuma, anlama ve yorumlama yeteneğini ön palana çıkaran öğrencilerin daha başarılı olacakları yönünde.

Türkçe ocak ayı LGS örnek sorularının analizini yapan Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

 “Soruların bu ay da bilgiden ziyade okuma, anlama ve yorumlama yeteneğine bağlı olduğunu görüyoruz. Soruların çoğu orta zorluk düzeyinde olmakla birlikte birkaç soru öğrencilerin muhakeme yeteneğini daha belirgin ölçmekte. Bu sorulardan biri beşinci soru olarak verilen şiir sorusu. Öğrencilerin, “lebdeğmez” örneğini bulurken öncülde verilen bilgiyi iyi analiz etmeleri ve yaptıkları doğru analizle çözüme gitmeleri gerekmektedir. Dokuzuncu sorudaki sözel mantık sorusu ise metindeki iş ve işlem basamaklarının adım adım çözümlenmesini gerektiriyor.  Kazanım dışı sorunun yer almadığı ocak ayı örnek sorularında görsel okumaya yer verilmezken, grafikle sunulan bilgilerin yorumlanması istenmiştir. Diğer sorularda ise öğrencilerin bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metindeki yardımcı fikirler ile ana fikri belirleyebilme, cümle düzeyinde okudukları ile çıkarımda bulunabilme, medya metinlerini analiz etme becerileri ölçülmektedir. Okuma anlamanın hâkim olduğu sorularda dil bilgisi olarak ‘cümlenin ögeleri' konusuna yer verilmiştir. Bu soru da yine bir öncüle bağlı olarak ezberden uzaklaştırılarak sorulmuştur. Türkçe soruları; öncülde verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve oradan bir sonuca varılması, aynı zamanda sunulan her bir bilginin yorumlanabilmesinin önem arz ettiğini göstermektedir. Öğrencilerimize, okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmek adına tür ayırt etmeksizin okumalarını tavsiye ediyoruz. ”

Matematik sorularını analiz eden kolejin ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer, soruları şu ifadelerle değerlendirdi:

 “Ocak ayı LGS örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Yayımlanan soruların tamamı birinci eğitim öğretim dönemi konularını kapsamakta ve soruların içeriğinin yüzde 50'sini Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusu oluşturmaktadır.Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.Sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir.Soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir. Analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği ve sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir.”

Matematik sorularının zorluk düzeyine de değinen Dülğer,  şu değerlendirmeyi yaptı: “Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değildir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.”

Fen Bilimleri sorularını analiz eden kolejin Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi, örnek sorularda müfredat kazanımlarına hakim olma ve bunları yorumlayabilmenin önemli olduğunu söyledi. Tüfekçi, analizinde şu ifadelere yer verdi:

 “Fen Bilimleri örnek soruları MEB'in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS ‘deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1.soru ‘Mevsimler ve İklim' ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2. soru ‘DNA ve Genetik Kod' ünitesinden biyoteknoloji konusundan, 4 ve 5. sorular ‘Basınç' ünitesinden gaz basıncı konularından, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10. soru ise ‘Madde ve Endüstri' ünitesinden fiziksel ve kimyasal değişimler-kimyasal tepkimeler, periyodik tablo, asitler ve bazlar ve maddenin ısı ile etkileşimi konularından yöneltilen müfredat kazanımlarına hakim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin bu soruları çözebileceğini görmekteyiz. Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.”

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük örnek sorularını analiz eden kolejin Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş, “Sorular 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygundur. Yayımlanan soruların, dersimizin üçüncü ünitesi ‘Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!' ile dördüncü ünitesi ‘Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye'den geldiği görülmektedir.Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerin, ‘Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder', ‘Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk İlkelerini açıklar', ‘Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar' kazanımlarına sahip olması beklenmektedir.Sorularda alan ve kavram bilgisinin sorgulandığını, bilgiden hareketle sonuca ulaşmanın gerekliliğinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Atatürk'ün inkılap anlayışıyla ilgili verilen soruda Atatürk'ün sözleri verilmiş, öğrencilerin yorumlama gücü ölçülmüştür. Dersimize ait kavramları iyi öğrenen, soruları dikkatli okuyan öğrencilerimiz soruların çözümünde yanılgıya düşmeyeceklerdir.Tüm sorular değerlendirildiğinde T.C İnkılap Tarihi dersine çalışırken, soru çözümü yaparken düşünme becerilerini artırmak amacıyla verilen bilgileri analiz etmeleri öğrencilerimize tavsiyemdir” değerlendirmesinde bulundu.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sorularını analiz eden koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Soruların; müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde; iyi hazırlanmış, görseller ile desteklenmiş ve aynı zamanda çözümlerinin kolay olduğunu ifade edebiliriz. Soruların hazırlanış tarzının örnek olaylar üzerinden sonuç çıkarma, ayet, hadis yorumlama ve kurgulama şeklinde olduğu görülmektedir. Doğrudan bilgi sorusunun yer almadığı örnek sorularda bu defa terim bilgisi sorgulamasının yapıldığı görülmektedir. Geçen ay yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi bu ay yayınlanan örnek sorularda da olay ve yorumlara “ahlaki bakış açısı” vurgulamasının ön plana çıkarıldığı görülmektedir.”

İngilizce örnek sorularını analiz eden kolejin İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu'nun değerlendirmesi ise şöyle:

“Soruları incelediğimizde özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildiğini görmekteyiz. Bu sebeple öğrencilerin, okuduklarından anlam çıkarmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda kelime bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmektedir. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer verilmiştir. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. Sorular ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmektedir. Okuma-anlama ve yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebileceklerdir."