Demokrasiyle ilişkilendirilmemiş, ekonomiyle bağlantısı bulunmayan bir eğitimin her zaman içe kapalı ve üretimden kopuk olduğunu belirten Selçuk, şunları dedi: Meslek liseleri ve bulundukları şehirlerde yapılan üretimin örtüşme oranı yüzde 20’ler civarında. Şimdi biz bütün ekibimizle bu bağlantıyı kuruyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını ve buradaki üretimi dikkate alan bir model olacak. Şehre özgü bir şey. Türkiye’de meslek lisesindeki beceri setleri ile sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu beceri setlerinin örtüşmesini hedefliyoruz. Türkiye’de özel sektör, meslek eğitim merkezi açabilme iznini aldı. Almanya’da mesleki eğitimin yüzde 85’i özel sektörün elinde. Bizde meslek okullarının yüzde 5’i özel sektörle ilgili. Bu niye önemli? Çünkü özel sektör zaten fabrikasına, makine parkına yatırım yapıyor, güncelliyor kendini. Hazır orada imkân varken, o zaman okul orası, eğitim ortamı orası olsun. Bunun yasal ve uygulama altyapısı hazır. Meslek liselerinin önünü açabilmek için TOBB ile ortak bir çalışma yaptık. Okulun gidişatını, dersini, içeriğini birlikte değerlendirip sektörün ihtiyacı neyse ona göre düzenleyecekler.