Araştırmaya katılan tüm katılımcılar incelendiğinde; 26-35 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 80.6 ile hediyelerinin büyük çoğunluğunu online satın aldıkları görülüyor. Bu grubu yüzde 78.7 ile 36-45 yaş aralığındakiler, yüzde 76.6 ile 18-25 yaş aralığındakiler ve yüzde 68 ile 46-65 yaş aralığında kişiler takip ediyor. Yılbaşı için online alışveriş yapanların yüzde 83.1'i ödemelerini PayPal ile yaptıklarını belirtiyor.