Maliye Bakanlığı tarafından uzun görüşmelerin ardından son şekli verilen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı  TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre üçüncü çocuk için asgari geçim indirim oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılıyor. Genç girişimcilere vergi indirimi getirilirken, Türkiye'de kalma süresi üç yılı aşan yabancı iş adamları tüm kazançları üzerinden vergilendirilecek. Verginin tabana yayılması amacıyla hazırlanan tasarıyla, istisnalar daraltılırken, 210 maddeyi aşan Gelir Vergisi Kanunu ile 45 maddeden oluşan Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilerek, 92'ye indiriliyor. Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına olumlu katkılar sağlayan vergi oranları ve tarife yapısı ise korunuyor. İşte tasarıda öne çıkan başlıklar:- Üçüncü çocuk için asgari geçim indirim oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkartılıyor. Yani mevcut uygulamada  117.4 lira alan evli ve 3 çocuk sahibi kişilerin alacağı tutar 121 liraya çıkıyor.
- İlk defa gelir vergisine tabi olacak 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin iş kurmaları teşvik ediliyor.
- Çiftçi ve çiftçi sayılanın yanında çalışan işçilerin asgari ücrete tekabül eden ücretleri için vergi indirimi getiriliyor.
- Serbest meslek kazancı elde eden gerçek kişilerden, elde etikleri gelirleri, kanunda belirlenen tutarı aşanlara da beyanname verme zorunluluğu getiriliyor. Beyanname verilmesi durumunda bu kişiler; yaptıkları bağış ve yardımlarını vergi matrahlarından, eğitim ve sağlık harcamalarının bir kısmını hesaplanan vergilerinden indirebilecek.
- Kentsel rantlar ve sermaye kazançları elde tutma süresine göre kademeli olarak istisnaya tabi tutularak vergilendirilecek.
- Türkiye'de kalma süresi 3 tam yılı aşan yabancı iş adamları vergilendirilecek.
- Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar ile belirli koşullarla el emeğine dayalı üretim yapan ev kadınları vergiden muaf olacak.
- Isı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik harcamaların elde edilen kira gelirinden doğrudan indirilebilmesi imkanı getiriliyor.
- Tasarı ile kira gelirleri için eşin anne ve babasının kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen konutlarda emsal kira bedeli esası uygulamasından vazgeçiliyor.