2000 yılından önce emeklilerin maaşlarını düzenleyen İntibak Yasası'nın 2000 sonrası için de geçerli olması için devreye giren Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Nihat Ömeroğlu'nun tavsiye kararına SGK'dan olumsuz cevap geldi. Tavsiye kararını uygulanabilir nitelikte bulmayan SGK, 2000 ve sonraki yıllarda emekli olanlara aylıklarının hesaplanması sırasında gelişme hızından pay verildiği için bu grubun intibak düzenlemesinin dışında tutulduğunu belirtti. Sigortalıların kazanılmış haklarının korunması ve statü hukukundan kaynaklanan farklılıklar nedeniyle işçi memur-esnaf olarak çalışanların tek bir emeklilik rejimine tabi tutulmasının mümkün olmadığını bildiren SGK, açıklamasında "2000 yılından sonra emekli olanlara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, tavsiye kararı hakkında Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. SGK'nın kararı üzerine Türkiye Emekliler Derneği konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.