Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, şebekeye ilişkin bedelleri daha basit ve anlaşılır olmasını hedeflediklerini belirterek, "Serbest tüketicilerin kendi faturalarını, düzenlenen tarifelerle kıyaslama imkanını arttırdık" ifadesini kullandı.


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazalı açıklamada, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişikler hakkında bilgi verdi.


Değişikliklerle, şebekeye ilişkin bedelleri daha basit ve anlaşılır hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Yılmaz, serbest tüketicilerin kendi faturalarını, düzenlenen tarifelerle kıyaslama imkanının artırıldığını vurguladı.


Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili alt mevzuatının bütüncül bir yaklaşımla, tüketiciler ve yatırımcılar için daha açık, anlaşılır olması için gerekli adımı attıklarını belirten Yılmaz, mevzuata yönelik izlenen yolları elektrik piyasa yapısı için daha tutarlı ve sürdürülebilir olacak şekilde yeniden düzenlediklerine işaret etti.


Yılmaz, söz konusu yönetmelikteki değişiklikler hakkında da bilgi vererek, "Öngörülen tebliğ ve ikincil mevzuat sayısında azaltma yaparak, mevzuatın daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin gelir ve tarife düzenlemelerine ilişkin genel çerçevenin çizildiğine dikkati çeken Yılmaz, sistemin işleticisi olacak yeni yapının mali açıdan güçlü ve sürdürülebilir olmasının teminat altına alındığını ifade etti.


Yılmaz, şöyle devam etti:
"Tarifeleri düzenlenen piyasa oyuncularının olağan dışı durumlarda maruz kalmaları muhtemel maliyetlere ilişkin Kurumun inceleme sürelerinin esnetildi, muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi için daha çok inceleme yapılması mümkün kılındı, böylece şirketler ya da tüketiciler aleyhine bir tablonun oluşmaması konusunda gerekli çalışmalar yapıldı."


Zamanlarına göre tarife kavramında da değişikliklerin olduğunu belirten Yılmaz, sonraki dönemlerde yeni yük eğrilerine göre yeni çok zamanlı tarifelerin belirlenmesi, böylece maliyetlerin müsebbiplerine daha adil yansıtılması ve şebekenin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak fiyatlara imkan veren bir yapı oluşturulduğunu bildirdi.


Yılmaz, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamındaki tebliğler, usul ve esaslar ve kurul kararlarının yakın zamanda ve tedrici olarak yayımlanarak yürürlüğe gireceğini kaydetti.