Şirket, bu çabalar kapsamında doğudaki arz kaynaklarından alınan dogˆalgazın batıdaki ve güneybatıdaki talep noktalarına iletim hizmetlerinin su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi ve sistem güvenliğinin sagˆlanması ic¸in yeni bir boru hattıyla iletim sistemini güçlendirecek.
Mersin-Karaman (Ayrancı) Dogˆalgaz Boru Hattı, mevcut Gaziantep-Adana-Mersin Dogˆalgaz Boru Hattı'nın sonunda, Mersin s¸ehir merkezinin yaklas¸ık 10 kilometre kuzeydogˆusunda yer alan Mersin Pig I·stasyonu'ndan c¸ıkıs¸ alacak, Karaman'daki Ayrancı Pig I·stasyonu ve take-off vanasıyla son bulacak.
Hat, Mersin'in Akdeniz, Toroslar ve Erdemli ilc¸eleri ile Karaman'ın Ayrancı ilc¸esinden geçecek ve yaklaşık 138 kilometre uzunlugˆunda olacak. 
Boru hattında dogˆalgaz boruları, hat vanaları, pig istasyonları ve basınc¸ du¨s¸u¨rme ve o¨lc¸u¨m istasyonları gibi birimler kullanılacak. 
Hattın ins¸ası sırasında hatla kesis¸en yu¨zeysel su kaynakları (nehir, dere ve benzeri) karayolu, demiryolu gibi alanlardan boru hattının gec¸irilmesi ic¸in beton blok kullanımı, kum yataklanması ve plastik koruyucularla zemin emniyeti sagˆlanacak.
Projenin ins¸aat as¸amasında 200, is¸letme as¸amasında ise 10 kis¸inin c¸alıs¸tırılması planlanıyor.
Projenin, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının alması durumunda, yaklas¸ık 30 ay ic¸erisinde tamamlanması ve dogˆalgaz akıs¸ının bas¸laması öngörülüyor. I·s¸letmeye alındıktan sonra hattın bakım ve kontrol is¸leri BOTAS¸ tarafından yapılacak. 
Mersin-Karaman (Ayrancı) Dogˆalgaz Boru Hattı'nın inşası için 200 milyon liralık kaynak kullanılacak.