Kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Eurasia Başkanı Orhan Ökmen; Türkiye'nin siyasi risk algılamalarındaki bozulmaların piyasalar üzerinde oluşturduğu negatif etkinin "şimdilik sınırlı kaldığını" ifade etti. Buna karşılık Ökmen, "iç çatışmasızlık halinin sonlandırılmasıyla birlikte Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke kategorisine taşıyan önemli sebeplerden birinin zayıflatıldığı" uyarısında bulundu. JCR, Türkiye'yi yatırım yapılabilir en düşük not olan "BBB-" ile değerlendirirken, görünümü durağanda tutuyor. Artan dış borçluluk, yapısal cari açık ve bozulan siyasi ortamla birlikte Türkiye'nin Orta Doğu'nun mayınlı bölgesine çekildiğini belirten Ökmen, "Siyasi risklerin, özellikle tüketici talebi, üretim ve istihdam üzerindeki tahrip edici etkileri yüksek olacaktır. Uzun süredir tahsilat ve satış riski taşıyan reel kesimin borç ödeme kapasitesinde yaşanan erozyon, finansal kesime yansıma aşamasına kadar geldi" diye konuştu.