OSMAN ÇOBANOĞLU

Enerji konusunda büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye satın aldığı enerjiyi daha verimli kullanmak için yeni bir sisteme adım atmaya hazırlanıyor. Hali hazırda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen enerji verimliliğiyle ilgili çeşitli politikaların yeni kurulacak bir ajans tarafından da desteklenmesi gündemde. Hem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün verimlilikle ilgili kabiliyetini artırarak, güçlendirmek hem de söz konusu verimlilik politikalarının daha küresel çapta ilerletmek için Enerji Verimliliği Ulusal Ajansı'nın kurulması planlanıyor.
Söz konusu ajansla ilgili altyapının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından somutlaştırılması ve kurulumunun netleşmesi halinde 2016'da ajansla ilgili mevzuat çalışmalarına başlanacak. Kurumun hayata geçirilmesi halinde enerji verimliliğiyle ilgili birçok görevle donatılması sağlanacak. Bu görevler arasında piyasa analizleri hazırlama, piyasadaki engelleri ve açıkları belirleme ileriye dönük stratejiler üretme, plan ve bütçe hazırlama, hazırlanan planların çıktılarını paylaşma, verimlilik konusunda bütçe ve sözleşmeleri yönetme ve verimlilikle ilgili hayata geçirilen proje ve destekler için tanıtım faaliyetleri yürütme gibi görevler yer verilecek.