2012 yılında düzenli maaş alanların oranı yüzde 15.8 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 16.4'e yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayıları 2008 yılında 9 milyon 573 bin kişi seviyesinde bulunuyordu. 2013 yılında ise bu rakam 11 milyon 615 bin kişiye ulaştı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, sosyal koruma kapsamında düzenli maaş alan kişilerin ülke nüfusu içindeki yüzdesi bakımından, 2012 yılında Slovenya yüzde 30 ile birinci sırada yer aldı.