Türkiye'de başka kanser ilaçları olmak üzere çok sayıda stratejik ilacın yerli üretimi için çalışmalar hızlanırken, ilaçta Türkiye'yi merkez yapmayı amaçlayan plan da kabul edildi. Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlılıktan kurtulup sağlık merkezi haline gelmesini hedefleyen çalışma, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi. 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na göre Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim merkezi haline gelmesi sağlanacak. Hukuki düzenlemeler ve idari kapasiteler, toplum sağlığını koruyacak, yatırımları ihracat odaklı artıracak şekilde iyileştirilecek. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan gücünü oluşturmak için çalışmalar, kamu, özel sektör ve üniversite üçgeninde geliştirilecek. Bilinçli hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüketici kitlesi oluşturularak, daha akılcı ilaç kullanımı sağlanacak. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilebilmesi için Ar-Ge faaliyetleri planlanacak, bu tarz ürünler desteklenecek. Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ile belirlenen bu 6 stratejik hedefe ulaşmak için 36 eylem hayata geçirilecek.