Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, BPN Ödeme Kuruluşu AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildi.