Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş.'ye 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol arama ruhsatına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Abe Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş.'ye, yüzde 2 oranındaki yatırım teminatını 30 gün içerisinde iletmesi şartıyla, Şırnak'ta 5 bin 430 hektar hektarlık alanda beş yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.