Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 24,4 artarak 261 bin 871 ton oldu. Kırmızı et üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,9 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre söz konusu dönemde, kırmızı et üretiminin 229 bin 549 tonunu sığır eti, 24 bin 653 tonunu koyun eti, 7 bin 468 tonunu keçi eti, 201 tonunu manda eti oluşturdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ette ithalat lobilerine en güzel cevabı üretimdeki artışın verdiğini bildirerek, "Bazı spekülatörlerin ithalat söylemlerinin aksine, kırmızı et üretimi, ikinci çeyrekte de artmaya devam etti. Bu artış, yıllardır söylediğimiz tezleri haklı çıkardığı gibi, üreticilerimizin korunup kollandığında neler yapabileceğinin en somut göstergesidir" dedi. Ette fiyatlarının düşmesinin besi hayvanı ve yem maliyetlerine bağlı olduğunu bildiren Bayraktar şunları söyledi: "Üretici maliyetinin yüzde 85-90'ını oluşturan besi hayvanı ve yem fiyatları düşerse, karkas et fiyatları da geriler. Kesinlikle et ithalatı yapılmamalı, ithalat besilik dana ve damızlık ile sınırlı kalmalı."