Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçe giderleri, bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, Bakanlığın bu yılki bütçesinin yüzde 63,5'i harcandı.


AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu senenin bütçesinden Bakanlık için toplam 14 milyar 698 milyon 518 bin lira ödenek ayrıldı. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin yüzde 63,5'ine karşılık gelen 9 milyar 336 milyon 207 bin 689 lira harcandı. Bakanlığın 2015 sonu bütçe giderlerindeki gerçekleşme tahmini ise 14 milyar 864 milyon 867 bin 900 olarak belirlendi. İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri toplamı yüzde 7,7 artış gösterdi.


Bu yıl üreticilere verilmesi planlanan 10 milyar liralık desteğin yüzde 70'den fazlası ilk 6 ayda ödemesi yapıldı. Alan bazlı tarımsal desteklemeler kapsamında mazot desteğine ayrılan 700 milyon liranın, 670 milyon 586 bin lirası üreticilere ödendi.


Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde yüzde 10-15 gibi bir paya sahip olan kimyevi gübre için de çiftçilere ödenmesi planlanan 850 milyon liralık bütçenin 816 milyon 871 bin lirası verildi.


Stratejik ürünlerden yağlı tohumlu bitkiler içerisinde yer alan kütlü pamuk üretiminin desteklenmesi için de ayrılan 1,2 milyon liralık bütçenin 1,1 milyon liralık kısmı üreticilere ulaşırken, 360 milyon liralık yağlık ayçiçeği, 31 milyon liralık soya fasulyesi, 23 milyon liralık kanola, 9 milyon liralık aspir desteğinin tamamının ödemesi yapıldı.


Yaş çay fark ödemesi desteğinin 155 milyon liralık toplam bütçesinin 151 milyon 812 bin liralık kısmı da üreticilere aktarıldı. Bunun yanı sıra, zeytinyağı desteğine ayrılan 85 milyon liralık bütçenin ödemesi aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek.


Buğday, hububat ve bakliyat destekleri

Fark ödemesi destekleri içerisinde yer alan buğday için ayrılan 750 milyon liranın 450 milyon lirası, çeltik için ayrılan 65 milyon liranın 30 milyon lirası, diğer hububat üretimi için ayrılan 117 milyon liranın 67 milyon lirası ve bakliyat için planlanan 60 milyon liranın 25 milyon lirası üreticilere ödendi.


Hayvancılık sektörünün temel girdilerinden olan kaba yem açığının azaltılması, çayır mera ıslahının yapılması ve yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması amacıyla yem bitkileri üretiminin desteklenmesinde de 350 milyon liralık bütçenin 338 milyon 151 bin liralık kısmının ödemesi ilk 6 ayda gerçekleştirildi.


Çevre Amaçlı Arazilerin Korunması (ÇATAK) Desteği ödemeleri bütçesi 55 milyon lira olup 6 ayda harcama yapılmadı.


Çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine 10 yıl için ödenmesi kapsamında, toplam 137 milyon lira olan çay budama tazminatı ile çay budama masrafları desteğinin ise 131 milyon 30 bin lirası üreticilere aktarıldı.


Söz konusu dönemde, planlanan 40 milyon liralık sertifikalı tohum üretim desteğinin 17 milyon 29 bin lirası, 82 milyon liralık sertifikalı tohum kullanım desteğinin 113 milyon 416 bin lirası, 48 milyon lira bütçe ayrılan sertifikalı fidan/fide kullanım desteğinin 20 milyon 971 bin lirası, 110 milyon lira bütçe ayrılan toprak analizi desteğinin 93 milyon 688 bin lirası üreticilere ödendi.


Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi katılım primi desteği için belirlenen 500 bin liralık 2015 ödeneğinin de bu ay içerisinde ödenmesi planlanıyor.


Organik tarım desteği toplam bütçesi olan 90 milyon liranın ve iyi tarım uygulamaları desteği olan 17 milyon liranın ödemesi de oluşacak icmaller dahilinde gerçekleştirilecek.


Fındık alan bazlı gelir ve alternatif ürün desteğinin toplam 862 milyon liralık bütçesinin, ilk 6 ay içerisinde 838 milyon 400 bin lirası üreticilere ödendi.