Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Halk Bankası AŞ'nin bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta AŞ'nin yüzde 93,49 oranındaki hissesi ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ'nin yüzde 90 veya talep edilmesi halinde yüzde 100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmeleri amacıyla son teklif verme tarihi 15 Eylül 2015 olarak belirlenen ihaleler, ihale şartnamelerindeki "İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta ve teklif süresini uzatmakta serbesttir" hükmü çerçevesinde iptal edildi.


Söz konusu ihaleler için 19 Ocak 2015'te ilana çıkılmış, son teklif verme tarihi olarak belirlenen 24 Nisan 2015, daha sonra 15 Eylül 2015 olarak değiştirilmişti.