Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye'nin kendi içinde ve küresel ölçekte yaşadığı ekonomik değişimleri yorumlayan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, gelişmeler sonrasında insanlarda panik meydana geldiğini söyledi. Mevcut hükümetin siyasi belirsizliklerden sıyrılarak hızla değişen dünya ekonomisini takip etmesini ve buna uygun düzenlemeleri koordineli bir şekilde icra etmesi gerekliliğini vurgulayan Alkin, ekonomide psikolojik iyileşmenin hedeflenmesini öncelenmesini söyledi.
"YETKİLİLER, ÇÖZÜM PAKETİ OLUŞTURABİLİR"
Finansal İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun birlikte hareket etmesinin yararlı olacağını belirten Prof. Alkin, "Finansal İstikrar Komitesi'nin ve altı bakanımızdan oluşan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bir araya gelerek Türkiye'deki ve dünyadaki siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı koordineli bir çalışma yapabilir. Türkiye ve dünya ekonomisindeki sıcak gelişmeler yeni hükümetin kurulmasını beklemez. Bu nedenle mevcut bakanlarımızın Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı, TMSF Başkanı ile yani ekonomiyle ilgili önemli bürokrasi ve kurumlarımızdan oluşan Finansal İstikrar Komitesi ile toplu çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu çalışmayla birlikte Başbakan Davutoğlu, yanında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomi bakanları ve bürokratlar Türk lirasının cazibesini artırmak için koordineli bir paket açıklayabilirler. Bu heyecanın oluşturduğu etki bile faydalı olur. İktisadın yüzde 50'si psikolojidir. Türkiye halkına, ekonomi yönetiminin devrede olduğunu ve bürokrasinin çözümler ürettiğini göstermeliyiz. Psikolojiyi toparladığımız anda kur geri gelir" ifadelerine yer verdi.


KÜRESEL EKONOMİ YÜZDE 60, İÇ MESELELER YÜZDE 40
Türkiye'deki siyasi ortamın ekonominin kötü gidişatına sebep olduğu yönündeki algıya açıklık getiren Kerem Alkin, "Amerikan Bankası'nın önünde sonunda faizleri arttırmak zorunda olması, Çin'in gerçekleştirdiği devalüasyon ve Çin'in ekonomisinden kaynaklanan ile küresel ekonominin bir türlü büyüme trendine girememesi döviz kurları üzerinde yaklaşık yüzde 60 ağırlığa sahip oluyor. Terör, yeniden seçim, siyasi gerginlikler gibi Türkiye'yle ilgili meselelerin de kurlar üzerinde yüzde 40 oranında etkisi olduğu söylenebilir. Türkiye, içeride sakin olsa ve yüzde 40 etki hiç olmasa dahi yüzde 60 etki devam edecekti" diye konuştu.


BU HAFTANIN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI
Hafta içinde birkaç küresel meselenin birbiriyle iç içe hareket etmeye başladığını belirten Prof. Dr. Kerem Alkin, "Bir hafta içerisinde Amerikan Merkez Bankası, Çin ekonomisi, Çin'in yaptığı devalüasyonun etkisi, Amerikan doları ve küresel vasat gibi etmenlerin ne olacağı tartışmaları yoğunlaştı. Bu tartışmaların gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkileri, insanların panik yapmasına neden oluyor" diye konuştu. Kurdaki oynaklığın nedenlerine değinen Alkin, "Küresel sistemdeki tatil rehaveti, piyasalarda ortamın boş kalması, bu tarafta Türkiye'nin iç meseleleri bir araya gelince kurdaki oynaklık inanılmaz oluyor. Bu nedenle dolar/TL kurunun bir anda 2,78'lerden 3 liraya doğru sıçradığına birlikte şahit olduk" dedi.


EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun görevleri arasında, küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak ve kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve Başbakana sunmak da yer alıyor. En son EKK toplantısında dış ticaret gelişmeleri konuşulmuştu, toplantı 9 Temmuz'da yapılmıştı.


FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ
Finansal İstikrar Komitesi ise Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlarından oluşuyor. Finansal İstikrar Komitesinin görevleri arasında ise, finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek ve sistemik risk yönetimine ilişkin koordinasyonu sağlamak da yer alıyor.