Osman Çobanoğlu ANKARA
Enerji konusunda dışa bağımlı olmasına rağmen teknik ve uygulama konusunda son yıllarda devrim niteliğinde adımlar atan Türkiye, bu tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret eden Pakistan Pencap Eyaleti Enerji ve Maden Bakanı Sher Ali Khan, elektrik santrali yatırımları için Türk iş adamlarını ülkesine davet etti. Kurulması düşünülen ilk santralin, 1500 MW potansiyele sahip Salt Range Bölgesi'nde yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra heyet, Pakistan'ın hidroelektrik açısından oldukça zengin olduğunu, Pencap Eyaleti'nden de geçen İndus Nehri üzerinde toplam 35 bin Megawatt bir hidroelektrik potansiyelin mevcut olduğunu ve bunun henüz yüzde 10'unun kullanıldığını ifade etti. Pencap Hükümeti'nin özellikle küçük HES projeleri için yabancı yatırımcıların yatırım yapmasını teşvik etmeyi amaçladığı görüşmelerde konuşuldu. Bu konuda yatırımcıları rahatlatmak üzere hükümetin her türlü yardımı ve alım garantisini sağladığı, kuraklık gibi olumsuzluklar için de her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise kardeş ülke Pakistan ile enerjideki iş birliği alanlarının genişlemesinden memnun olacaklarını belirtti. Yıldız, "Başta hidroelektrik santrallerin inşası olmak üzere ülkemizin enerjideki tecrübelerini Pakistan ile paylaşacağız"  dedi.