Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ekonomi Başdanışmanı Prof. Dr. Emine Nur Günay, 2023'te kadın istihdam oranının yüzde 35'in üzerinde olmasını hedeflediklerini bildirdi. Günay, Türkiye nüfusunun yüzde 49.8'inin kadınlardan oluştuğunu, fakat toplam istihdamda kadın oranının yüzde 27 olduğunu söyledi. Kadınların iş gücüne katılım oranının da yüzde 31 olduğunu ifade eden Günay, “Son on yılda kadınların iş gücüne katılım oranı 7 puandan fazla artmıştır. Bu çok önemli bir gelişmedir. 2023 hedefimiz ise kadın istihdam oranının yüzde 35'in üzerinde olmasıdır. İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi programı, bu amaca ulaşmamızı sağlayacak” dedi. Kadınların iş gücüne katılımı açısından Türkiye'nin, sadece gelişmiş Batı ülkelerinin gerisinde değil, aynı zamanda bazı Asya ve Latin Amerika ülkelerinin de gerisinde olduğuna işaret eden Günay, “Aile kurumuna zarar vermeyecek sosyal politikaların tasarlanması ve hayata geçirilmesi, kadınların iş gücüne katılımı için çok önemlidir” dedi.