Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2015 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu' istatistiklerini açıkladı. Buna göre; borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,9 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 696 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 17 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 300 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 843 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 271 milyon dolar artışla 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,7'sini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 9,1 milyar dolar; yüzde 10,3'ünü oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 41 milyon dolar arttığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Temmuz sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 723 milyon dolar azalarak 32,2 milyar dolar; Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 324 milyon dolar azalarak 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 178,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,8'inin dolar, yüzde 31,5'inin euro, yüzde 4,8'inin Türk Lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Temmuz sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 46,2'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 82,4 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde57,5'i hizmetler sektörü, yüzde 42,1'i sınai sektörler ve yüzde 0,4'ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı.
Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yıl sonuna göre 11,2 milyar dolar azalarak 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 11,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 213 milyon dolar azalış gösterdi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 33,1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 58,4'ünün dolar, yüzde 31,5'inin euro, yüzde 9,7'sinin Türk Lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,0 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.