Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Elektronik Haberleşme Kanunu'nun (EHK) yetkilendirme ücreti başlıklı maddesi ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nde yer alan hükümler uyarınca, 15 işletmecinin, borç dönemlerine ait net satışlarının onbinde 35'ine tekabül eden borcu bulunuyor. 35 lira ile 8 bin 551 lira arasında değişen idari ücret tutarları, BTK'nın Türkiye Halk Bankası'ndaki hesabına, son ödeme tarihi itibarıyla gecikme zammı oranı kadar faiziyle yatırılmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edilecek.


İdari ücrete esas onaylı gelir tablosunun Kuruma gönderilmemesi nedeniyle 6 işletmeye de 49,5 lira ile 6 bin 108,56 lira arasında değişen idari para cezası uygulanacak.