Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı açıkladı. Buna göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri; hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne bölünmesi ile elde edilmektedir. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen seneye göre 0,7 puan azalarak yüzde 45,9 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı 0,1 puan artarak yüzde 6,2 oldu. 


Toplumun en zengin %20'sinin gelirinin en yoksul %20'sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,7'den 7,4'e geriledi.


GELİR DAĞILIMINA GÖRE İYİLEŞME OLDU
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı,sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelirdağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2014 yılı sonuçlarına göreGini katsayısı bir önceki yıla göre 0,009 puan düşüş ile 0,391 olaraktahmin edildi.


Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fertgeliri bir önceki yıla göre %9,8 artarak 13 bin 250 TL'den 14 bin 553 TL'ye yükseldi.


TOPLAM GELİRDEN EN YÜKSEK PAYI MAAŞ-ÜCRET GELİRLERİ ALDI
Toplam gelir içinde en yüksek pay, %49,1 ile maaş-ücret gelirine ait iken, ikinci sırada %20,1 ile sosyal transferler, üçüncü sırada ise %18,5 ile müteşebbis gelirleri yer aldı. Sosyal transferlerin%93'ünü emekli ve dul-yetim aylıkları, müteşebbis gelirlerin ise%71,1'ini tarım-dışı gelirler oluşturdu.


NÜFUSUN YÜZDE 15'İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek %15 olarak gerçekleşti.


Okur-yazar olmayanların %27,7'si, üniversite mezunlarının ise %1,3'ü yoksul
Okur-yazar olmayanların %27,7'si, bir okul bitirmeyenlerin %25,1'iyoksul iken, bu oran lise altı mezunlarda %12,5, lise ve dengi mezunlarda ise %5,7 oldu. Yükseköğretim mezunları %1,3 ile yoksullukoranının en düşük gözlendiği grup oldu.


SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 15.1
Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan “sürekli yoksulluk” oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ınagöre son yılda yoksul olan ve aynı zamanda önceki üç yıldan en azikisinde de yoksul olan fertleri kapsamaktadır.


Buna göre, 2014 yılında sürekli yoksulluk oranı %15,1 olarak hesaplandı.


Hayat şartlarına ilişkin göstergelerde bir önceki yıla göreiyileşme gözlendi. 2014 yılı sonuçlarına göre  nüfusun  37,2'si konutunda “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesivb. sorunlar yaşarken, %38,7'si “izolasyondan dolayı ısınma sorunu” yaşadı.


Nüfusun, %66,5'i konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ve borçları olduğunu, %68,7'si “evden uzakta bir haftalık
tatili”, %29'u “beklenmedik harcamalarını” ve %68,4'ü “yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını” ekonomik nedenlerle
karşılayamadığını beyan etti.


MADDİ YOKSULLUK YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 29.4
Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil,
ödeme zorluğu, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek, evin ısınma ihtiyacı, çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, Otomobil sahipliği olarak belirlenen dokuz maddeden en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanmaktadır.


Maddi yoksunluk oranı Eurostat'ın bu konudaki düzenlemeleri dikkate alınarak 2006-2014 yılları için yeniden hesaplandı.