Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun, Türkiye'de su kayıp oranlarının gelişmiş ülkelerin dört katı olduğunu ifade ederek, gelişmiş ülkelerde su kayıp oranlarının yüzde 10 ile 20 arasında değiştiğini söyledi. İletim kaçakları nedeniyle suyun yüzde 43'ünün daha musluklara gelmeden kaybolduğuna işaret eden Torun, “Boşa giden su yüzünden her yıl 5 milyar lira toprağa karışıyor. Bu para ile tüm hasarlı şebekeleri 2 yıl içerisinde yenileyebiliriz” dedi. Türkiye'de altyapı çalışmalarında kullanılan boruların ömrünün 50 yıl olsa da kullanım şeklinden dolayı 30 yıldan fazla dayanmadığını anlatan Torun, gelişmiş ülkelerde altyapı çalışmalarında kazısız teknoloji kullanım oranı yüzde 51'lere ulaşmışken, Türkiye'de bu oranın yüzde 5 ile 10 arasında kaldığını ifade etti.