Kurdaki yükselişle birlikte ağustos ayında ithalat sert düşüş gösterdi. Girdi maliyetleri artan firmalar ithalattan vazgeçince dış ticaret açığı yüzde 40 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayı verilerine göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 azaldı ve 11 milyar 65 milyon dolara düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 18.2 azalış kaydederek 15 milyar 951 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 39.8 düşerek 8 milyar 111 milyon dolardan 4 milyar 886 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 58,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 69.4'e yükseldi.
Ağustosta fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 51 milyon 581 bin dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları” oldu. “Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ise 951 milyon 196 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Ağustosta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 787 milyon 495 bin dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 818 milyon 947 bin dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” izledi. Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.3, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 29.3 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı da yüzde 82 oldu. Ağustosta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14.1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 43.4 olarak hesaplandı.
405 milyar dolar borcumuz var 

Hazine Müsteşarlığı, 2015 yılının ikinci çeyrek dönemi Türkiye Brüt Dış Borç Stoku geçici verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 405,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 287.5 milyar dolar ile yüzde 70.9 ve kamu kesimi borçlarının payı 115.8 milyar dolar ile yüzde 28.6 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı ise 2 milyar dolar ile yüzde 0.5 oldu. Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu, uzun vadeli dış borçlardan oluştu.
2 milyar dolar arttı
Verilere göre, dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin dolar cinsinden olduğu ifade edildi ve bu durumun, yayımlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açtığı açıklandı. Bu çerçevede, 2015 Mart-2015 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 2 milyar dolar tutarında artış gösterdiği vurgulandı.