Ülker, sürdürülebilirlik ilkelerini ve 2024 hedeflerini “Bu Dünya Bizim” konsepti altında açıkladı. Program kapsamında 80. yılı için sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütecek olan Ülker, Aliağa adını verdiği bisküvilik buğday üretiminde de sona geldi. Ülker Sürdürülebilirlik Platformu Koordinatörü Begüm Mutuş, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile 2007 yılında başladıkları bisküvilik buğday projesinde deneme üretimine başladıklarını belirterek, “Türkiye'de üretilen buğdayın büyük bir kısmı ekmeklik buğday. Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda birçok ekmeklik buğday çeşidi geliştirilmiş olmasına rağmen bisküvilik buğday konusunda çalışma yoktu. Buradan yola çıkarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte 2007-2014 yılları arasında yüksek verimli bisküvilik buğday çeşidi geliştirmek için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda Ali Ağa adını verdiğimiz çeşide ulaştık. Gerekli izinler alındı. Deneme üretimleri başladı. Bu proje sayesinde Türkiye'de ihtiyaç olan bisküvilik buğday ekimi alanları artabilecek, ülke tarımına ve ekonomiye katkı sağlanacak” dedi. Ülker guliten ve protein değeri daha düşük olan Aliağa ile yüzde 3'lük pazar payını artırmayı hedefliyor. Pazarın büyüklüğü ise 3.7 milyar doları buluyor.

Sabri Ülker'in israfsız şirket modeli ilham oldu
Ülker, sürdürülebilirlik ilkeleri ve 2024 hedefleri kapsamında karbon salınımını azaltmaya hedefliyor. “Çevre”, “Değer Zinciri”, “İnovasyon”, “Çalışanlar”, “Toplumsal Sorumluluk” ve “Liderlik” olmak üzere 6 ana başlık altında belirlenen hedeflere, 2024 yılına kadar ulaşılması öngörülüyor. “Bu Dünya Bizim” konsepti etrafında oluşturulan ilke ve hedefler, aynı zamanda Ülker Bisküvi'nin Borsa İstanbul'daki Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmesi için de temel oluşturacak. Yıldız Holding Gıda – Ülker Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, “Kurucumuz Sabri Ülker'in “israfsız şirket modeli” aslında bizim ilk sürdürülebilirlik çalışmamızı içerir. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu sağlam temeller üzerine oturttuk” dedi. Yeni vizyona göre, 2024'e kadar Ülker fabrikalarında “karbon salım artışı” olmadan büyüme, “sıfır atık”la üretim, ambalaj miktarında yüzde 50 azaltım, ambalajlarda kullanılan plastik ve kâğıt kullanımında yüzde 20 azaltım hedefleniyor.