Rüzgar enerjisinin kaynağı tabii ki güneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecede ısıtmasından dolayı rüzgar adı verilen hava akımı oluşmaktadır. Dünya yüzeyine ulaşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisine çevrilebiliyor. Gelişen teknolojiyle günümüzde rüzgardan enerji üretmek yaygınlaşmaya başladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar çok cazip bir üretim kaynağı oldu. Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi nasıl yapılır derseniz, yenilenebilir enerji olan rüzgar; rüzgar türbinleri sayesinde elektriğe dönüştürülmektedir. Elektrik üretmek için farklı yöntemler de bulunmaktadır. Kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlarının yanma sonucunda ortaya çıkan kimyasal enerji yardımı ile soğutucu olarak kullanılan suyu ısıtarak buharlaşması sağlanmaktadır. Nükleer santrallerde ise soğutucu olan suyun  buharlaştırılması  için yakıt olarak kullanılan Uranyum'un bölünmesi sonucunda ortaya çıkan nükleer enerji kullanılmaktadır. Günümüzde en çok rüzgardan elektrik üretimi en çok rağbet görmektedir.

Rüzgar Enerjisi Üretimi Nasıl Yapılır?

Enerji Bakanlığı 2010 yılında çıkarmış olduğu yenilenebilir enerji kanunu ile birlikte üreticiler rüzgar enerjisi alanında lisanlı sistem ve lisanssız sistem olarak iki şekilde enerji üretmektedir.1 MW kapasiteye kadar olan rüzgar türbini ile elektrik enerjisi üretimine lisans gerektirmeden enerji üretebilmektedirler. Üretilen enerjinin kullanmadıkları fazla enerjiyi özel şirketlerin şebekelerine satabilmektedirler. Tabiî ki lisanssız olarak rüzgar enerjisi kullanarak elektrik üretimi 1MW'tan az türbinler için geçerli olmaktadır. Rüzgar türbininin verimli elektrik üretebilmesi için düşük rüzgar hızlarında da çalışabilmesi gerekmektedir. Peki, rüzgar enerjisi ile elektrik nasıl üretimi nasıl yapılır? Havanın hareketli hali olan rüzgarın mekanik enerjiye dönüşmesini sağlayan sistem rüzgar türbinleridir. Elektrik enerjisini üreten sistem de rüzgar türbinleridir. Havadan hareketli enerjiden mekanik enerji şeklinde elde edilen enerji, hareketi diğer bir ekipmana iletmek için kullanılan makine parçası olan uygun bir kaplin ile dişli kutusu içeren mekanik aktarıcı yoluyla elektrik jeneratörüne aktarmaktadır. Jeneratörden elektrik çıkışı, uygulamaya göre bir yüke ya da güç şebekesine bağlı olur, bu tür sistemlerde kullanılan kontrol cihazı bir ya da daha fazla noktada rüzgar hızı, yönü, mil hızı, döndürme momenti, çıkış gücü ve gerekliyse jeneratör sıcaklığını algılayarak kanat açısı kontrolü, yön kontrolü yapmak ve rüzgar enerji girişi ile elektrik çıkışını eşleştirmek amacıyla jeneratör kontrolü için uygun enerji sinyalleri üretir. Şu vardır ki aşırı rüzgar sonucunda oluşan elektriksel arızalarda, jeneratöre aşırı yüklenme olduğunda sistemi korumaktadır. Rüzgar elektrik sistemlerinde; rüzgardan alınabilen enerjiden elektriksel güç çıkışına kadar olan tüm dönüşüm verimi %25–35 aralığında olmaktadır. Rüzgar enerjisi 3 temel faktöre göre sınıflandırılmaktadır.

1) Çıkış türüdür. Bu da doğru akım, değişken frekans, değişken ya da sabit gerilim, alternatif akım, sabit frekans, değişken veya sabit gerilim, alternatif akımdan oluşur.

2) Rüzgar türbininin dönme hızıdır. Bu da değişken kanat açısı ile sabit hız, basit açı değiştirici mekanizmaları ile, sabit kanat açısı, yaklaşık sabit hız ile değişken hızdan oluşur.

3) Elektrik enerji çıkışından yararlanma şekli ise akü gurubunda depolama, diğer şekillerde depolama, konvansiyonel şebeke sistemine bağlantıdan oluşur.

Rüzgar türbinleri en çok elektrik üretimi ile anılır. Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan rüzgar türbinleri, bir iki veya üç kanadı olan yüksek hızda çalışan makinelerdir. Neden yüksek hızda çalışma nedenleri ise eşit çaptaki yüksek hızlı bir rüzgar türbini düşük hızlı türbinden daha hafif, dolayısıyla daha ucuz olmasından, dönme hızları yüksek olduğu için gerekli çevrim oranı daha düşüktür. Bu sebeple dişli kutusu diğerlerine göre daha hafiftir. Elektrik jeneratörlerinin çalışmaya geçmesi için gerekli başlangıç torku küçüktür. Hızlı bir rüzgar motorunun başlatma torku çok küçük de olsa da jeneratörü kolaylıkla harekete geçirmekte. Bundan dolayı yüksek hızlı rüzgar türbinleri bu kullanım için son derece uygun ve tercih edilendir. Rüzgar türbinleri üreten bir firmanın aynı zamanda uçak motoru da ürettiğini biliyor muydunuz?

İlandır.