Marka algısı ve marka sadakati oluşturabilme sürecinde şirketlerin geçtiği sıkıntılı süreci en aza indirgemek için tanıtım ve pazarlama sektörleri iç içe çalışma durumuna gelmişlerdir. PR ajansları kitleler üzerinde, görüş ve davranışları etkileyerek, saptamalar yapar ve kurumların kimliğine uygun algı ve anlayış temeli oluşturur.

Temelde ilişkiler inşa eden PR ajansları tüm iletişim kanallarıyla işbirliği yapmaktadır. Bunlar, Reklam, doğrudan pazarlama, sponsorluk, kurumsal kimlik, ambalaj, fuar gibi faaliyetler olabilmektedir. PR bu tarz entegre iletişimle, kafa karıştıran mesajların belirsizliğini ortadan kaldırdığı gibi, devamlılığı sağlamakta ve ayrıca lüzumsuz maliyetlere de son vermektedir. PR ajansları, markanın, tüketicisiyle doğru iletişim kurabilmesi için en doğru ve gerekli alt yapıyı hazırlamaktadır. Diyelim ki; dünyadaki en son teknolojiyi kullanıyorsunuz.

Bu teknolojiyle, en kaliteli ürünü en ucuza üretiyorsunuz. Ancak tüketicinin bu ürünün varlığından haberi yoksa yaptığınız üretimin size ve tüketiciye faydası olamayacağı gibi, katlandığınız maliyetleri kazanca çevirmede baştan kaybetmiş olursunuz. Ancak PR'nin yaptığı çalışmaları sadece yeni bir ürünün tanıtımında yapılan kampanyalar olarak algılamak yanlış olur. PR ajansları uzun dönemde plan ve stratejilerinin belirlenmesinde rol alarak, hedefleri doğrudan etkilemektedir. Kazanca, istikrara, kalıcılığa ve marka sadakatine giden yolda, PR ajansları doğru iletişimin bel kemiğini oluşturmaktadır. Doğru Pr danışmanlığının amacı, firmalara itibar kazandırmak, bu itibarı korumak için destek vermek, düşünce ve davranış biçimlerini etkilemekten geçmektedir.

Kurumsal itibar kolay kazanılmaz ve yanlış PR yönetimiyle tamamen kaybedilebilir. Bu sebeple verilen mesajlar gerçeklerle uyuşmalı ve tüketici kitleleri üzerinde dürüstlük algısı oluşturulmalıdır. PR ajansları faaliyetleri, bir organizasyon vasıtasıyla, firmanın hedef kitlesi ve bu hedef kitleyi etkileyecek kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla önceden yapılan planlı çalışmalardır. PR uzmanları, yapacakları çalışmalarda pek çok yöntem kullanabilirler. Medya ilişkileri, kurum içi iletişim, araştırma-değerlendirme, pazarlama iletişimi, sponsorluk iletişimi, etkinlik yönetimi, stratejik planlama, e-pr gibi.

Tüm bu faaliyetlerin doğru bir şekilde yürütülmesi, şirketlerin farkındalık ve farklılık oluşturmasını, bilinirlik kadar tüketici üzerinde beğenilen bir algı oluşturarak kurumsal itibar oluşturulmasını ve PR danışmanlığının başarılı bir şekilde sonuca ulaşmasını sağlayacaktır. Gelişen dünyanın faal bir aktörü olarak görülen PR ajansları her geçen yıl önem ve etkinliğini artırmakta ve bu sektöre yeni elemanlar eklenmektedir. Manifesto iletişim de PR danışmanlığının başrolünde oynamak için dinamik, uzman, dürüst ve güvenilir ekibiyle danışmanlık hizmeti vermekte olup, tercih edilebilir uzmanlar arasında gösterilebilir.

İlandır.