Devletin son 13 yıllık karnesine bakıldığında, zaman zaman terör gibi engellerin ortaya çıkmasına rağmen en fazla yatırımın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapıldığı görülüyor. Türkiye'nin 81 iline toplam 463 milyar lira tahsis edilirken; bunun 105.4 milyar TL'si, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ayrıldı. Söz konusu dönem boyunca Doğu Anadolu Bölgesi'ne ayrılan yatırım tutarı 56 milyar lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ayrılan pay da 49.5 milyar lira oldu. Böylelikle yaklaşık her dört yatırımdan biri, bu bölgelere katkı sağladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine tahsis edilen ulaştırma yatırımları Türkiye genelindeki yatırımların yüzde 19'unu buldu, eğitimde bu oran yüzde 27, sağlıkta yüzde 23, orman ve su işlerinde 27, enerjide yüzde 23, TOKİ yatırımlarında da yüzde 24 oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan yatırımlarda 22 milyar lira ile ilk sırayı ulaştırma ve haberleşme aldı. Bunu 11.3 milyar lira TOKİ, 9.9 milyar lira ile orman ve su işleri takip etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ilk sırada 16.6 milyar lira orman ve su işleri yatırımları yer aldı. Bunu 11.6 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme, 6.9 milyar lira ile TOKİ yatırımı izledi.