Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılı 4'üncü çeyrek 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre; İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde, 2015 yılının 3'üncü çeyreğine göre 1,1 puan azaldı. 2015 yılının 3'üncü çeyreğinde 108,3 olan Endeks, 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde 107,2 seviyesinde gerçekleşti. 


2015 yılının 4'üncü çeyreğinde, 2015 yılı 3'üncü çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 ay için ihracat ve ihracat sipariş beklentilerine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeylerine dair soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, ihracat beklenti endeksini oluşturan tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda gerçekleşmiştir. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 6,9 puan altına gerilemiştir. 


İthalat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde, 2015 yılının 3'üncü çeyreğine göre 5,5 puan azaldı. 2015 yılının 3'üncü çeyreğinde 105,5 olan Endeks, 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde 100 seviyesinde gerçekleşti. 


2015 yılının 4'üncü çeyreğinde, 2015 yılı 3'üncü çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken; son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretmektedir. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 9,9 puan altına geriledi.